šipkaobchod

Obnova pivovaru

2018

Stavební práce na Parostrojním pivovaru v roce 2018 byly co do rozsahu a komplikovanosti dosud nejnáročnější.

2017

Stavební práce v roce 2017 se soustředily na úpravu dvora a předzahrádky před průčelím sládkova domu a na obnovu jádra technické památky - interiéru pivovarského hvozdu.

2016

Hlavním tématem obnovy na letošní rok bude obnova renesančního jádra pivovaru - někdejší sladovny a také dokončení rekonstrukce sládkova domu pro bydlení.

2015

Během předjaří byly dokončeny práce na vybudování obnovené pivovarské provozovny v části zadního traktu areálu, v dubnu pak byl nový pivovar vč. ČOV zkolaudován a uveden do provozu.

2014

Stavební práce na vybudování obnovené pivovarské provozovny v části zadního traktu areálu byly už tradičně zahájeny hned počátkem roku.

2013

Od počátku roku kontinuálně pokračovaly stavební práce v interiéru předního traktu pivovaru. Došlo k vybudování nových dřevěných fošnových podlah obou podlaží sýpky.

2012

Již v lednu 2012 byla zahájena v pořadí pátá etapa obnovy střech, zaměřená na obnovu rozsáhlé střechy sladovny.

2011

V létě 2011 byla zahájena třetí etapa obnovy střech, která se již soustředila na zastřešení předního traktu pivovaru.

2010

Koncem léta 2010 byla díky poskytnutí příspěvku z Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny Ministerstva kultury zahájena obnova střech zadního traktu areálu památky.

2009

Od roku 2007 provedl vlastník památky a občanské sdružení řadu opatření.
Pivovar Lobeč