šipkaobchod

Dotek Genia loci

Technická památka Parostrojního pivovaru v Lobči u Mšena je svědkem pětisetleté tradice vaření piva na Kokořínsku. První písemná zmínka o pivovaru je ale z roku 1586 a renesanční jádro stávající stavby bylo vybudováno kolem roku 1600.

Původní řemeslný vrchnostenský pivovárek rodu Věžníků byl v letech 1894 až 1897 nákladem JUDr. Rudolfa Cicvárka přestavěn v parostrojní provoz proslulým pivovarským inženýrem Josefem Rosenbergem. Zlatá léta zažíval podnik jako akciová společnost počátkem 20. století a za dobrého jihočeského sládka Josefa Tománka roční výstav dosahoval 10 tis. hl. Proslulé tehdy v kraji byly především jeho tmavé lobečské speciály jako 18° Porter či bavorský ležák. Od roku 1927 byl lobečský pivovar v majetku Společenského pivovaru z nedaleké Podkováně. K zastavení výroby došlo ve válečném roce 1943, roku 1948 podlehl zrušený pivovar národní správě ale ještě počátkem roku 1951 byla v provozu podkováňská stáčírna. Od roku 1956 využíval areál jen obchod ovocem a zeleninou a následně dlouhá léta státní statek. Polistopadoví vlastníci dokonali těžkou devastaci opuštěného areálu vandalskou demolicí částí budov.

Od roku 2007 je areál v majetku architektonické platformy RIOFRIO a postupně probíhá příkladná stavební obnova a oživování pivovaru jako turistické atraktivity Kokořínska. Roku 2009 prohlásilo Ministerstvo kultury pivovar památkou, v roce 2013 se stal součástí Evropských stezek průmyslového dědictví (ERIH). Záchrana, obnova a zprovoznění pivovaru byly na podzim roku 2015 oceněny prestižní památkářskou cenou Patrimonium pro futuro a Česká komora architektů nominovala stavbu na udělení přední evropské ceny za architekturu Mies van der Rohe Award 2017. Cenou OPERA HISTORICA, udělenou na podzim 2019 k poctě české památkové péči v uplynulých 30 letech, se obnovený pivovar v Lobči stal přední památkou Středočeského kraje. Práce v uplynulých letech v rámci řady drobných projektů podpořilo také Ministerstvo kultury, Středočeský kraj, MAS Vyhlídky a EU (SZIF).

Znovuobnovený pivovar byl slavnostně požehnán mělnickým Saletinem páterem Jackem v sobotu 30. května 2015.

Od 1.7.2019 probíhají v areálu technické památky projekty podpořené v rámci OPZ č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014440 (název: Zaměstnání v Lobečském pivovaru) a CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014439 (Příležitost práce v technické památce).

 

odkazy:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11804223100-krasne-zive-pamatky/417235100151013-stredni-cechy/video/736102?fbclid=IwAR0Y-UwcmP2I7qQUWUpK9VWR-1XEz2vLSQ7w2oWlUr91Y1f9A1_0_lkEylQ

https://www.stream.cz/gebrianvs/10007359-pivovar-lobec

https://www.stream.cz/gebrianvs/10007361-pivovar-lobec-rozhovor

https://plus.rozhlas.cz/host-pavel-prouza-architekt-8027189

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/215562221500052/

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1577587

http://www.rozhlas.cz/dvojka/jejakaje/_zprava/architekt-nemame-pokoru-k-minulosti-a-bydleni-predelavame-podle-nabidek-hobby-marketu--1635668

http://bydleni.idnes.cz/pivovar-lobec-0d3-/dum_osobnosti.aspx?c=A151004_115303_dum_osobnosti_web

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/215411000140917-udalosti-v-regionech/obsah/423412-v-lobci-na-kokorinsku-se-po-71-letech-opet-zacalo-varit-pivo

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1585262-nejhyckanejsimi-pamatkami-jsou-jeskyne-v-grebovce-i-pivovar-v-lobci#articlewithopenedgallery

http://storyous.com/cz/magazine/vylety-za-gastrem-petisetleta-tradice-vareni

http://www.pechakucha.cz/#583

http://www.rozhlas.cz/radiowave/bourani/_zprava/architekti-jana-a-pavel-prouzovi-pro-obnovu-stavby-bylo-klicove-ziskat-duveru-pamatkaru--1512869

http://www.forbes.cz/jak-mladi-architekti-zmenili-svuj-zivot-a-sli-do-lobce-varit-pivo/

http://www.5plus2.cz/?e=QB-MELNIK&d=29.05.2015#strana=2

http://www.lidovky.cz/v-lobci-se-dvema-nadsencum-podarilo-zachranit-cenny-pivovar-pqm-/design.aspx?c=A150119_153827_ln-bydleni_toh

Pivovar Lobeč